STUDIO PUBLIQUE…
CONNECTING THE ODDS

 

Altijd in beweging

De wereld van de nieuwe technologie ontwikkelt zich in een razendsnel tempo en dat vergt een nieuwe visie – en actie – op maatschappelijk beleid – en communicatie om tot succesvolle (gedrags)verandering te komen. Daarbij zijn autonomie en soevereiniteit, leiderschap, open communicatie en een veilige ruimte om te bouwen aan vertrouwen belangrijke kernwoorden (lees: kernwaarden).

Studio Publique focust zich op innovatie en verbinding en heeft als missie een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de altijd veranderende maatschappij.

 

Over grenzen heen

Studio Publique denkt graag buiten de kaders en staat in verbinding met ‘de innovators’ van nu om goed voorbereid te kunnen zijn op de maatschappij van morgen.

 

Creëren & verbinden

Wij verbinden inspiratierijke mensen aan de publieke sector om zo tot nieuwe verbindingen en daarmee mogelijkheden (‘dots & odds’) te komen.
Er is bij ons ruimte om te onderzoeken, ontwikkelen en ontdekken. Daarbij stimuleren wij juist de inzet van neurodivergente denkers vanwege hun talent om tot nieuwe oplossingen te komen. Elkaar motiveren, verrassen en uitdagen om samen te groeien staat centraal.

 

Betekenisvol bijdragen

Studio Publique helpt met het organiseren van brainstormsessies, denkt strategisch mee over (communicatie)beleid en vertaalt deze naar efficiënte communicatiemiddelen, met als doel een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven waar Nederland invulling aan geeft.

 

Services

Studio Publique is een netwerk van nieuwsgierige, maatschappelijk betrokken mensen die graag bijdragen aan de publieke sector in de vorm van de volgende diensten:

Maatschappelijke waarde

Wij hebben hart voor ontwikkeling van de maatschappij en dragen daar graag een 'steentje' (briljant) aan bij. Samen van nog grotere waarde

Conceptontwikkeling

Ideeën zijn het startpunt van nieuwe ontwikkelingen. Brainstormen en concepten ontwikkelen doen we graag

Beleid

Politiek-sensitief? Absoluut. Rekeninghoudend met het beleid en 'Res Publica': het algemeen belang

Verbinden

Integraal en door de hele samenleving heen. Dat is soms alleen in de organisatie al moeilijk; elkaar vinden. Maar wij houden van een uitdaging - en van oplossingen vinden

Communicatie & redactie

Communicatie is de onmisbare factor, het anker, om beleid daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. Advies en uitvoering verzorgen wij van A tot Z

Serious playground

'The world is a playground' maar dan wel één waarbij elke ontwikkeling serieus genomen dient te worden. Wij stimuleren ontwikkeling en helpen jou graag aan connecties met creatieve ontwikkelaars om te experimenteren met nieuwe technologie, zoals inzet van VR en AI

Inspiratie & kennis delen

Blijven leren, ontwikkelen en globaal inspiratie opdoen: 'a promise kept'. Over grenzen heen kijken en best practices en inspiratie delen, is de sleutel tot multi-level governance

Innovatie & data

Hoe de maatschappij van morgen eruitziet? Innovatie en data zijn van grote betekenis. Die toekomst schetsen, daar kunnen we samen een rol in spelen. Koffie?

Specialismen

Wij denken graag mee op elk mogelijk gebied, maar hebben ook onze specialismen

Veiligheid & (Cyber)crime
Onderwijs & Cultuur
Duurzaam ondernemen & bewuste ontwikkeling
In the world through which we travel, we are endlessly creating ourselves - and therefore our world